Välkommen till    S*Björktassen's


Brittiska korthår


     S* Björktassen's Rasmus  BSH e 

         

  IDP* Tazzamores Gascoyne Scarlet BSH a

   IC S* Björktassen's Heart's Delight "Gullan" BSH e


    Mys på balkongen!


Gloria & Sudden jagar småkryp

S*Lord Signes Sheldon Cooper "Sudden"

S* Björktassen's Tindra

_________________________________________________________________________________________l


©  S*Björktassen's

=================================================================================================================================================================